ÁSZF

csucsse.hu  webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CSUCSFORMA SPORTEGYESÜLET

Hatályos: 2023. 03. 05-TŐL

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Csucsforma Sportegyesület  és a csucsse.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg.

1.                  A CsucsSE adatai:

1.1                Név: Csúcsforma Sportegyesület

1.2               Székhely és levelezési cím: 2011 Budakalász, Berdó utca 35.

1.3               Telefonszám: +36 20 983 88 47

1.4               Email cím: csuuucsforma@gmail.com

1.5               Cégjegyzékszám: 01 02 0016505

1.6              Adószám: 18908202-1-13

2.                 Preambulum

2.1               A Csúcsforma Sportegyesület a jelen ÁSZF megalkotásánál a vásárlók pontos, jól átlátható tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte az CsucsSE Bolt termékek iránt érdeklődő vásárlók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

3.                 Kiemelt rendelkezések

3.1               ÁSZF hatálya az CsucsSE Boltban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként korlátozás nélkül alkalmazandó. A szerződéskötés nyelve a magyar.

3.2              Az CsucsSE Bolton keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor az CsucsSE valamennyi adás-vételi jogügylethez egyedi szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítjuk, és a regisztrált felhasználók számára az CsucsSE Bolt fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló számára a elküldött visszaigazoló email üzenetben is megtalálhatóak.

3.3              Az CsucsSE magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

3.4              Az CsucsSE Boltban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. Az CsucsSE technikai eszközök útján biztosítja, hogy az CsucsSE Boltban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön beleegyezik, hogy a szükséges tájékoztatásokat Önnek az CsucsSE a jelen ÁSZF útján, illetve az csucsse.hu weboldalon keresztül adja meg.

3.5              A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható az CsucsSE Boltot látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

3.6              Az CsucsSE az ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletek során a saját nevében jár el.

4.                 Webáruház látogatás

4.1               Az CsucsSE Bolt termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak. A termékcsoportokon belül meghatározott termékfőcsoportok (pl. Túrák és Termékek)segítségével is támogatjuk a könnyű tájékozódást.

4.2              A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, elérhető állapotáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat.

5.                 Fiók regisztráció

5.1               Jelenleg a regisztráció nem elérhető, minden vásárló “vendég”-ként tudja véglegesíteni a rendelését.

5.2              A kuponkód opció lehetőséget biztosít az CsucsSE tagoknak, hogy érvényesíteni tudják tagsági kedvezményüket melyet minden klubtagnak kérésre eljuttatunk privát üzenet vagy email-es levél formában.

5.3              A vásárlás során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelyet elérhet itt.

5.4              A megrendelés lemondását a csuuucsforma@gmail.com email címen keresztül, levélben teheti meg, a megvásárolt termék árát, személyes egyeztetés után a megbeszélt módon kaphatja vissza.  

6.                 Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

6.1               A CsucsSE Boltban kínált termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés megkötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.2              A fenti 4. pontban leírt látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, a rendszer automatikusan a kosár oldalra ugrik, ahol ellenőrizhető a tételes és a végösszeg. 

6.3              Az előző 6.2 pont szerinti felületen módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. Amennyiben véglegesíteni akarja a rendelést, a „Tovább a pénztárba” gombra kattintva teheti meg.

6.4             Jelenleg kizárólag Borgun rendszeren keresztüli fizetési móddal véglegesíthető a rendelés, illetve szállitási opciók sincsenek, hisz a legtöbb termék virtuális. Amennyiben fizikai terméket rendel (klubtagsági, póló), a csuuucsforma@gmail.com -ra küldött személyes egyeztetés szükséges a termék átvétele kapcsán.

6.5              A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek az CsucsSE által nyújtott termék ellenértékének, nem képezik az CsucsSE bevételét, ezek mértékét nem az CsucsSE határozza meg.

6.8              Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti az CsucsSE részére. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

6.9             A rendelés véglegesítését követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk.

6.10          A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. Amennyiben Ön nem kívánja beleegyezését adni a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő visszaigazolásához úgy az CsucsSE Bolt termékeinek vásárlására személyes egyezetetés útján megbeszélt módon tudunk az Ön számára lehetőséget biztosítani.

6.11            A szerződés a visszaigazoló email Önhöz való megérkezésével jön létre. Amennyiben a visszaigazoló email a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

6.12           Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

6.13           Az Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az CsucsSE-t az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, hibáért felelősség nem terheli.

7.                  Szerződés teljesítése

7.1               A sikeres megrendelést követően a csuuucsforma@gmail.com -ra küldött levéllel tájékozódhat vagy egyeztethet, a túrákkal kapcsolatos részletekről, illetve fizikai termékek átadásáról.

8.                 Kedvezmények

8.1               Az CsucsSE Boltban időszakos jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a feltüntetett időpontig, illetve a készlet erejéig érvényes.

8.2              Az CsucsSE tagsági kedvezmény kuponkód formában érvényesíthető melyhez az 5.2-es pontban foglaltak alapján juthat hozzá. A klubtagsági kártya a webshopban is megvásárolható, így amennyiben még nem klubtag érdemes külön vásárlásként, ezt először megrendelnie, hogy a következő vásárlásnál, már használhassa a kedvezményt.

8.3              Egyes kedvezmények igénybevételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

·         Akciós árú termékek esetében további (egyedi/tagsági) kedvezmény nem érvényesíthető;

·         Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;

·         Kedvezmények (egyedi/tagsági) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

9.               Elállás

9.1             Az CsucsSE Boltban kötött szerződés esetén a Önt, mint fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

9.2            Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot az CsucsSE jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségeire kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

9.3            Ön, mint fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.4            Ha Ön, mint fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll az CsucsSE-vel kötött szerződéstől, az CsucsSE-vel legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

9.5            Az CsucsSE a fentieknek megfelelő elállás esetén Önnek, mint fogyasztónak visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján az CsucsSEa visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

10.              Ügyfélszolgálat

10.1            Az CsucsSE abban érdekelt, hogy Ön a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve az CsucsSE Bolt szolgáltatásával, ezért bármilyen észrevételt szívesen fogad.

10.2           Az CsucsSE Bolttal kapcsolatos ügyekben az 1-es pontban felsorolt elérhetőségek egyikén léphet kapcsolatba velünk.

11.              Jogérvényesítési lehetőségek

11.1          Panaszkezelés

11.2           Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk az csuuucsforma@gmail.com címre. Kérjük, hogy panaszában utaljon a boltunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

11.3           Ha egyetértünk panaszával azt haladéktalanul orvosoljuk, és a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemi választ küldünk Önnek. Ha nem értünk egyet panaszával, vagy ha nem lehet azt azonnal kivizsgálni, akkor a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontunkat rögzítjük egy jegyzőkönyvben, és legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldjük Önnek. Ha nem értünk egyet panaszával, akkor azt az érdemi válaszunkban meg fogjuk indokolni.

11.4           A panasz elutasítása esetén az CsucsSE a Önt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az CsucsSE a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

11.5         Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

11.6           Amennyiben az CsucsSE és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára.

11.7           Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

11.8           Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából  Ön eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek székhelye, telefonszáma, internetes elérhetősége és levelezési címe itt érhető el. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

·         Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

·         Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

·         Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

·         Fax: 06 (1) 488 21 86

·         Telefon: 06 (1) 488 21 31

11.9           Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

11.10        Online vitarendezési platform. A fogyasztói jogviták rendezése érdekében Önnek lehetősége van panaszt benyújtani az európai online vitarendezési platformon, amely itt elérhető: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .

12.             Szerzői jogi feltételek

12.1             Az csucsse.hu oldalon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett az CsucsSE minden őt megillető jogot fenntart. Az mmebolt.hu oldal látogatói nem jogosultak az CsucsSE szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

13.              Technikai feltételek

13.1            A CsucsSE nyilatkozik, hogy az csucsse.hu oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

13.2           A CsucsSE által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza.

14.             Ászf hatálya, Módosítása

14.1            Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával, vagy visszavonással veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. Az CsucsSE fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, vagy visszavonására. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket főszabály szerint nem érinti, tartalmukat nem módosítja. Amennyiben az új ÁSZF a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre mégis valamilyen módon hatással van, Ön a szerződéstől elállhat.

15.              Záró rendelkezések

15.1            A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak.

Melléklet – Elállási nyilatkozatminta

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Csúcsforma Sportegyesület (2011 Budakalász, Berdó utca 35., Tel.: +36 20 983 88 47; email cím:  csuuucsforma@gmail.com)

 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: